GVG-791, Shiori Misato, Tiết học đáng nhớ của mấy cậu nhóc cấp 1