NSPS-035, Ở trong căn nhà ấy chắc tôi sướng điên mất