SPRD-1091, Tsubasa Hachino, Lén chồng địt cả công ty