JUY-715, Rei Aoki, Em yêu anh sếp à. Chồng em cứ đi công tác suốt