MEYD-458, Airi Kijima, Em ra ngoài ăn kem tí nha chồng. Em về ngay thôi