ABP-792, Yuria Satomi, , Đi tour cùng các sếp dâm dục