JUTN-011, Mako Yanagawa, Anh hai thịt em đi em muốn lắm rồi